• CANTIGAS DE OXUM ORIXAS

    Tias  ou orin de xirê oxum saudação de oxum: rorá yeye ó, ofi de ri  oman. 1 ? tia de oxum: e fibô e fibô loia ó ló xun (bis) 2 ? tia de oxum: ia minibu o miro do orixá olê lê, (bis) 3 ? tia de oxum: ken ke oxum omi xoro do, a ina ina ken ke oxum omi xorodo, a ina ina, 4 ? tia de oxum: oxum kare, kare ijexa, (bis) 5 ? tia de oxum: alabao eru ma fé, ofé lariô,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem q...

    Clique aqui para continuar lendo.
CANTIGAS DE OXALA ORIXAS

Tias ou orin  de xirê oxalá saudação de oxala: eepaá babá, xeue baba, epe epe baba o. 1 ? tia de oxala: e axó tutu oia fin, alá fun fun orixalá, aê ajaleô alá fun fun orixalá, 2? tia de oxala: ajaunã baba wô, ajaunã, (bis) elemáxó baba oloroun ajauna baba wô, 3? tia de oxala: o pere ketê, opere kete baba, iba oni ala do inenan, opereketê baba, 4? tia de oxala: o fila la e o, le lewa, 5? tia de oxala: alCANTIGAS DE XANGÔ ORIXA

Tias ou orin de xirê xanô , sanô saudação de xanô: kawô, ká biye sí lê. 1-1 ? tia de xanô, sano: oniê, obá dode erun jéjé, aira bana o lore o, oba dode erun jeje, 1 ? tia de xanô, sano: ajaka, oke orixá, ajaka oke orixá, 2 ? tia de xanô, sano: o fi laba, laba, o fi lalba, (bis) 3 ? tia de xanô, sano: o jion awa le npe o jion nla, jion awa le npe o jion nla, 4 ? tia de xanô, sano: xano é pa biCANTIGAS DE IEMANJA ORIXAS

Tias ou orin de xirê iemanjá saudação de iemanjá: erú iyá ,odoiá 1 ? tia de iemanjá: iemanjá otô manjarê, iemanjá otô manjarê re o, 2 ? tia de iemanjá: awa abo a yo yemonja awa abo a yo, yemanjá, 3 ? tia de iemanjá: iacoroba o coroba ni sabá (bis) 4 ? tia de iemanjá: a xa we le, a xa we le odo fi o a xa we le, (bis) 5 ? tia de iemanjá: kini jé kini jé olodo yemanjá o, ki a xoro pelee, iya odo iya odo,precisa de uma oriCANTIGAS OYA - IANSA ORIXAS

Tias ou orin de xirê oyá ou iansã saudação de iansã ou oyá: eparrei, oyá messan orun. 1 ? tia de iansã ou oyá: biri biri ba aan loju obé rikoman mariô 2 ? tia de iansã ou oyá: oyá tete oya balé oya ten te a yaba, oya tete, oya ten te oyá, 3 ? tia de iansã ou oyá: ta ni a pada loodo oya, odo ho ya-ya, (bis) 4 ? tia de iansã ou oyá: oya oya korro nile ati mo tum bale, (bis) 5 ? tia de iansã ou oyá: oyá onile o ni eere pàCANTIGAS DE EWA ORIXAS

tias ou orin de xirê ewá ou yewa saudaçãode ewa: y rò. ou mi ró 1 ? tia de ewá ou yewa: ewá ewá majô, ewá ewá, (bis) ewa olorun lesé, ewá ewá majô, ewá ewá 2 ? tia de ewá ou yewa: ewá nifa tutô lobê uae, oluae ewá nifa tutô lobê uae, oluae, 3 ? tia de ewá ou yewa: ewa, ewa oju, ewa, xe te xe dan, 4 ? tia de ewá ou yewa: ewa, ewa oju, ewa, ko to lo xe,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem que im queCANTIGAS OBA ORIXAS

Tias ou orin de xirê obá saudação de obá: obá xirê, obá xi. 1 ? tia de obá: obá eleko ajá osi, (bis) oroô obá samo obá, saba eleko ajá osi, 2 ? tia de obá: e leluô obá meleje, obá saba uo, obá oun tôde bari ekó, 3 ? tia de obá: iru ojá, alo jé, saba loja la ojê, e nu oja fara man, obá lojá lá ojê,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem que im que tiver tempo responderei com maior carinho e atençàCANTIGAS DE OXUMARE ORIXAS

tias ou orin de xirê oxumarê saudação de oxumarê: àrobô bô yi, ko lo hun bessen 1 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarê loquere loquere ê loquere, 2 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarê, té un bó, té un bó é te un bó, 3 ? tia de oxumarê ou bessen: tina, tina, tina, bessen ade bauiua, 4 ? tia de oxumarê ou bessen: mada in, mada ibô, ê, ê, ê, mada in, mada ibô, o fio fi obé, 5 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarêCANTIGAS - OXOSSI ORIXAS

Tias - orin xirê de oxossi saudação: okê arô, arolê ni to po re le oxossi, odé ko ke maó. 1 ? tia de oxossi ou odé: e arae, odé órae oke, e orixa elo omo ofakueran, 2 ? tia de oxossi ou odé: e aua aua aua odé nile aua odé ki tipo, 3 ? tia de oxossi ou odé: ao ni wa da ao le (bis) 4 ? tia de oxossi ou odé: omórodé loni, omórodé luaie, 5 ? tia de oxossi ou odé: odé baila, axe o miro, odé baCANTIGAS DE OSSAIN ORIXAS

Tias de xirê ou orin de ossain ou osae: saudação ossain: ewé ô - ewe á, a ô. 1 ? tia de ossain ou osae: pereun alá ótitun, (bis) babá pereun wa elese, pereun alá ótitun, 2 ? tia de ossain ou osae: eró iroko izô, eró iroko sile, 3 ? tia de ossain ou osae: ewe oun man, ewe asa e oum lonan, ewe oum man, ewe mi lo ke oum man lonan, 4 ? tia de ossain ou osae: ta ni xo ni le, tete koma te o, ta ni xo ni le, tete komaCANTIGAS DE OGUN ORIXAS

Tias de xirê oun ou orin    = oum sua lenda saudação: oun yè, oum pataki 1 ? tia de oum: e pá mi oun, oun pá mêje, e mêje mioxê, 2 ? tia de oum: a pe leja pe leja, oun onire, 3 ? tia de oum: e alade lode koro un bélé, de awa de lode koro un belé, 4 ? tia de oum: oun onire ore ue de, akoro onire ore ue de, alare oun onire ore ue de, oum onire ko mo ra jo, akoro onire o re ue de, 5 ? tia de