• CANTIGAS OYA - IANSA ORIXAS

    Tias ou orin de xirê oyá ou iansã saudação de iansã ou oyá: eparrei, oyá messan orun. 1 ? tia de iansã ou oyá: biri biri ba aan loju obé rikoman mariô 2 ? tia de iansã ou oyá: oyá tete oya balé oya ten te a yaba, oya tete, oya ten te oyá, 3 ? tia de iansã ou oyá: ta ni a pada loodo oya, odo ho ya-ya, (bis) 4 ? tia de iansã ou oyá: oya oya korro nile ati mo tum bale, (bis) 5 ? tia de iansã ou oyá: oyá onile o ni eere pà...

    Clique aqui para continuar lendo.
CANTIGAS DE OXALA ORIXAS

Tias ou orin  de xirê oxalá saudação de oxala: eepaá babá, xeue baba, epe epe baba o. 1 ? tia de oxala: e axó tutu oia fin, alá fun fun orixalá, aê ajaleô alá fun fun orixalá, 2? tia de oxala: ajaunã baba wô, ajaunã, (bis) elemáxó baba oloroun ajauna baba wô, 3? tia de oxala: o pere ketê, opere kete baba, iba oni ala do inenan, opereketê baba, 4? tia de oxala: o fila la e o, le lewa, 5? tia de oxala: alCANTIGAS DE XANGÔ ORIXA

Tias ou orin de xirê xanô , sanô saudação de xanô: kawô, ká biye sí lê. 1-1 ? tia de xanô, sano: oniê, obá dode erun jéjé, aira bana o lore o, oba dode erun jeje, 1 ? tia de xanô, sano: ajaka, oke orixá, ajaka oke orixá, 2 ? tia de xanô, sano: o fi laba, laba, o fi lalba, (bis) 3 ? tia de xanô, sano: o jion awa le npe o jion nla, jion awa le npe o jion nla, 4 ? tia de xanô, sano: xano é pa biCANTIGAS DE IEMANJA ORIXAS

Tias ou orin de xirê iemanjá saudação de iemanjá: erú iyá ,odoiá 1 ? tia de iemanjá: iemanjá otô manjarê, iemanjá otô manjarê re o, 2 ? tia de iemanjá: awa abo a yo yemonja awa abo a yo, yemanjá, 3 ? tia de iemanjá: iacoroba o coroba ni sabá (bis) 4 ? tia de iemanjá: a xa we le, a xa we le odo fi o a xa we le, (bis) 5 ? tia de iemanjá: kini jé kini jé olodo yemanjá o, ki a xoro pelee, iya odo iya odo,precisa de uma oriCANTIGAS DE EWA ORIXAS

tias ou orin de xirê ewá ou yewa saudaçãode ewa: y rò. ou mi ró 1 ? tia de ewá ou yewa: ewá ewá majô, ewá ewá, (bis) ewa olorun lesé, ewá ewá majô, ewá ewá 2 ? tia de ewá ou yewa: ewá nifa tutô lobê uae, oluae ewá nifa tutô lobê uae, oluae, 3 ? tia de ewá ou yewa: ewa, ewa oju, ewa, xe te xe dan, 4 ? tia de ewá ou yewa: ewa, ewa oju, ewa, ko to lo xe,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem que im queCANTIGAS OBA ORIXAS

Tias ou orin de xirê obá saudação de obá: obá xirê, obá xi. 1 ? tia de obá: obá eleko ajá osi, (bis) oroô obá samo obá, saba eleko ajá osi, 2 ? tia de obá: e leluô obá meleje, obá saba uo, obá oun tôde bari ekó, 3 ? tia de obá: iru ojá, alo jé, saba loja la ojê, e nu oja fara man, obá lojá lá ojê,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem que im que tiver tempo responderei com maior carinho e atençàCANTIGAS DE OXUM ORIXAS

Tias  ou orin de xirê oxum saudação de oxum: rorá yeye ó, ofi de ri  oman. 1 ? tia de oxum: e fibô e fibô loia ó ló xun (bis) 2 ? tia de oxum: ia minibu o miro do orixá olê lê, (bis) 3 ? tia de oxum: ken ke oxum omi xoro do, a ina ina ken ke oxum omi xorodo, a ina ina, 4 ? tia de oxum: oxum kare, kare ijexa, (bis) 5 ? tia de oxum: alabao eru ma fé, ofé lariô,precisa de uma orientação espiritual mande uma mensaem qCANTIGAS DE OXUMARE ORIXAS

tias ou orin de xirê oxumarê saudação de oxumarê: àrobô bô yi, ko lo hun bessen 1 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarê loquere loquere ê loquere, 2 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarê, té un bó, té un bó é te un bó, 3 ? tia de oxumarê ou bessen: tina, tina, tina, bessen ade bauiua, 4 ? tia de oxumarê ou bessen: mada in, mada ibô, ê, ê, ê, mada in, mada ibô, o fio fi obé, 5 ? tia de oxumarê ou bessen: oxumarêCANTIGAS - OXOSSI ORIXAS

Tias - orin xirê de oxossi saudação: okê arô, arolê ni to po re le oxossi, odé ko ke maó. 1 ? tia de oxossi ou odé: e arae, odé órae oke, e orixa elo omo ofakueran, 2 ? tia de oxossi ou odé: e aua aua aua odé nile aua odé ki tipo, 3 ? tia de oxossi ou odé: ao ni wa da ao le (bis) 4 ? tia de oxossi ou odé: omórodé loni, omórodé luaie, 5 ? tia de oxossi ou odé: odé baila, axe o miro, odé baCANTIGAS DE OSSAIN ORIXAS

Tias de xirê ou orin de ossain ou osae: saudação ossain: ewé ô - ewe á, a ô. 1 ? tia de ossain ou osae: pereun alá ótitun, (bis) babá pereun wa elese, pereun alá ótitun, 2 ? tia de ossain ou osae: eró iroko izô, eró iroko sile, 3 ? tia de ossain ou osae: ewe oun man, ewe asa e oum lonan, ewe oum man, ewe mi lo ke oum man lonan, 4 ? tia de ossain ou osae: ta ni xo ni le, tete koma te o, ta ni xo ni le, tete komaCANTIGAS DE OGUN ORIXAS

Tias de xirê oun ou orin    = oum sua lenda saudação: oun yè, oum pataki 1 ? tia de oum: e pá mi oun, oun pá mêje, e mêje mioxê, 2 ? tia de oum: a pe leja pe leja, oun onire, 3 ? tia de oum: e alade lode koro un bélé, de awa de lode koro un belé, 4 ? tia de oum: oun onire ore ue de, akoro onire ore ue de, alare oun onire ore ue de, oum onire ko mo ra jo, akoro onire o re ue de, 5 ? tia de